Toimintamuodot

Seurat

Seuroja pidetään pääasiassa omalla toimitalolla sunnuntaisin klo 17. Kuukauden ensimmäiset seurat alkavat yleensä klo 12.00 pyhäkoululla. Ohjelma koostuu saarnoista sekä virsistä ja Siionin lauluista. Seurat ovat kaikille avoin tilaisuus. Seuroja pidetään myös Haukiputaan kirkossa tai seurakuntakeskuksessa sekä palvelukoti Kultasimpussa kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Radio Pooki lähettää alueen rauhanyhdistyksiltä seuroja sunnuntaisin klo 17.00-18.30. Katso seuraohjelma tarkemmin toimintakalenterista, Rantapohjasta tai Rauhantervehdyksestä.

Pyhäkoulu

Pyhäkouluja pidetään kodeissa viidellä alueella, Kiiminkijoen pohjoispuolella kahdella alueella ja joen eteläpuolella kolmella alueella. Pohjoinen I -alueeseen kuuluvat Putaankylä, Parkumäki ja Halosenniemi ja Pohjoinen II -alueeseen Niemeläntörmä, Asemakylä, Martinniemi ja Siikasaari.

Joen eteläpuolinen alue on jaettu kolmeen osaan vanhan nelostien ja Haukiväylän mukaan. Itäiseen piiriin kuuluvat Ukonkaivos ja Haapakangas. Läntiseen piiriin kuuluu kirkonkylä, Ervastinranta ja Santaholma. Heitonkangas muodostaa oman pyhäkoulupiirinsä. Pyhäkouluihin ovat tervetulleita kaikki alueiden lapset.

Pyhäkoulujen paikat löytyvät painetusta seuraohjelmasta.

Lauluseurat

Lauluseuroja pidetään kodeissa muutamia kertoja vuodessa keskiviikkoisin. Niissä lauletaan, vaihdetaan kuulumisia ja kahvitellaan. Usein on myös hartauspuhe. Myös lauluseurat on merkitty toimintakalenteriin.

Raamattuluokka

Raamattuluokat pidetään perjantaisin pääosin toimitalolla, joskus myös kodeissa. Raamattuluokka on tarkoitettu 10-14 vuotiaille nuorille. Raamattuluokan tarkoituksena on tutustua Raamatun kertomuksiin ja keskustella nuorten kanssa heitä koskettavista kysymyksistä. Raamattuluokan pitoajat ja -paikat löytyvät toimintakalenterista.

Sisarpiiri

Sisarpiiri on naisten virkistys- ja keskustelupiiri, jossa järjestetään luentoja sekä keskusteluja ja tehdään retkiä.

Sisarpiirin paikat ja ajankohdat ovat myös seurakalenterissa

Päiväkerho

Päiväkerhot pidetään maanantaisin toimitalolla. Kerhot on tarkoitettu 4-6-vuotialle lapsille. Isommille ja pienemmille kerholaisille on omat tunnin mittaiset kerhot yhtäaikaa. Kerhot pidetään klo 18.00-19.00.

Eläkepiiri

Eläkepiiri on vanhemmille ihmisille tarkoitettu virkistyskerho, jossa jutellaan, pidetään seuroja sekä järjestetään retkiä.