Organisaatio

Yleinen kokous

Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttää yleinen kokous. Kokous valitsee keskuudestaan johtokunnan hoitamaan käytännön asioita. Yleisessä kokouksessa puhe- ja äänioikeus on yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

Seuratoimikunta

Seuratoimikunnan tehtävänä on vastata seuratoiminnan järjestämisestä sekä yhdistyksen tiedottamisesta. Seuratoimikunnan alaisuudessa toimivat työryhmät ovat vastuussa seurojen ja muiden tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Seuratoimikunnan kokoonpano painetusta toimintakalenterista.

Nuorisotyötoimikunta

Nuorisotyötoimikunta vastaa päiväkerhojen, pyhäkoulujen ja raamattuluokkien järjestämisestä. Lisäksi sen alaisuuteen kuuluvat leiri- ja opistoyhdyshenkilöt.

Varainhankintatoimikunta

Varainhankintatoimikunta suunnittelee ja ja järjestää yhdistyksen varainhankintaan liittyvät toiminnot kuten myyjäiset, kioskimyynnin, kirjamyynnin ja organisoi kassatoiminnot.

Diakoniatoimikunta

Diakoniatoimikunnan tehtävänä on auttaa yhdistyksen pirissä olevia yksinäisiä tai apua tarvitsevia.

Kiinteistötoimikunta

Kiinteistötoimikunta vastaa toimitalon ylläpitoon liittyvistä suunnitelmista ja toimeenpanosta sekä toimitalon vuokraamisesta.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenet on nähtävissä painetussa toimintakalenterissa ja kokouspöytäkirjat on luettavissa toimitalon ilmoitustaululla. Yhteystiedot-sivulla on puheenjohtajan ja sihteerin tiedot.